СПОДЕЛИ ИСТОРИЯТА

ВЕЛИНГРАД

В

елинград

Град Велинград
GPS координати 42.02754,23.99155
Област Пазарджик
Община Велинград
Население 39 876 души
52.6 души на кв. км
Землище площ 124,955 км²
Надморска височина 777 м.
Пощенски код 4600
МПС код РА

Съдържание

Ако не сте били във Велинград, може би е време да го посетите. Ще се върнете отново там, уверени сме. Красива, малка, китна курортна СПА дестинация, където почивката и релаксирането са издигнати в култ. Градът пленява със спокойствието си. Туристите и чуждата реч внасят разнообразие и цвят. Днес ще разберем повече за Велинград и ще го опознаем.

Къде се намира град Велинград

ВелинградеградвЮжна България,област Пазарджик. Втори по големина в областта след областния градПазарджик.
Градът е административен център наобщина Велинград. Разположен е вЧепинската котловина в Западните Родопи. Намира се на 44 км. от Пазарджик.

Как се стига до Велинград

Ето и как да стигнем до гр. Велинград като използваме за отправна точка столицата София.

 1. Стъпка едно: Тръгнете по Автомагистрала „Тракия“/A1/E80 към път 8402 в Пазарджик. Вземете изхода към Церово/Велинград от Автомагистрала Тракия“/A1/E80. Ще ви отнеме приблизително 41 мин (71,5 км).
 2. Стъпка две: Продължете по път 8402. Тръгнете по път 84 към улица „Съединение“ във Велинград. Ще ви трябват около 55 мин (52,0 км).
  Разстояния между градовете и град Велинград

Географски особености на град Велинград

Релефът на общината е високо и средно планински, като територията ѝ изцяло попада в пределите наЗападните Родопи. В пределите на община Велинград попадат крайните западни части на ридаКъркария. Неговата най-висока точка в общината – връх Тунова чука (1061,5 м.) се издига източно от село Драгиново.

Между ридовете Алабаки Къркария на север и Баташка планинана юг се простира обширната и равна Чепинска котловина, като в пределите на общината попада нейната западна, ниска част. Най-ниската точка на община Велинград се намира в най-североизточната ѝ част, източно от гараДолене, в коритото наЧепинска река– 535 м. надморска височина.

Описание на границите

Границите на община Велинград са следните:

 • на север –община Белово;
 • на североизток –община Септември;
 • на изток –община Ракитово;
 • на югоизток –община Батак;
 • на юг –община Сърница;
 • на запад –община Белицаиобщина Якоруда,област Благоевград.

Водоеми и реки в близост

В западната част на Чепинската котловина, в района на град Велинград бликат около 80 броя топли минерални извори, на базата на които са изградени множество санаториуми, лечебници, модерни СПА центрове и хотели.

Община Велинград е изключително богата на повърхностни и подпочвени води. Главна водна артерия на общината е Чепинска река, която протича през нея с цялото си горно и средно течение. Тя води началото си под името Рибна река от западното подножие на връх Малка Сюткя и до горския пункт Каратепе тече в западна посока. След това завива на север и до навлизането си в Чепинската котловина протича в дълбока долина и залесена долина под името Банска Бистрица, като служи за граница между Баташка планина и Велийшко – Виденишкия дял на Западните Родопи. В този си участък получава множество притоци, по-големи от които са реките:

 • Поляница (Пофандере),
 • Абланица (леви приток) и
 • Лепеница (десен приток).

След това реката протича през най-западната част на Чепинската котловина и през общинския център Велинград. Тук тя получава отдясно най-големия си приток – река Мътница. След като премине през центъра на село Драгиново, реката навлиза в много дълбок и непроходим каньон, като заобикаля от запад, север и североизток крайния северозападен връх Лъкатина чука на рида Къркария.

След гара Долене излиза от каньона, прави малко долинно разширение, навлиза отново в Чепинския пролом и напуска пределите на общината. В този си участък реката служи за граница между западнородопските ридове Алабак и Къркария.

Времето и климата в град Велинград

Климатът във Велинградската община е преходно-континентален със средиземноморско влияние, а във високите части е с планинско влияние.
Поради особеностите на релефа, годишната амплитуда на температурата е по-малка – не е така рязка както в равнините, лятото е прохладно, а зимата – мека.

За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните климатични елементи: температура на въздуха, валежите, скоростта на вятъра, продължителността на слънчевото греене, броят на дните с мъгли и появата и задържането на снежната покривка. Тези фактори влияят за разсейването и преноса на емитираните вредни вещества в атмосферата.

Надморската височина на Чепинската котловина (средно около 750 м) и фактът, че тя е обградена от планински възвишения, сравнително добрата им лесистност – са причина за неголемите колебания на температурата на въздуха.

Средногодишната температура на въздуха за Велинград (по данни от ХМС Велинград), е +8,8°С, за по-високите планински части (по данни на станция Юндола) тя е +5,4°С, или средногодишната температура на въздуха в община Велинград е 7,1°С.

Най-топъл месец е юли, когато се наблюдават най-високите средномесечни температура – +18,6°С (Велинград), +14,5°С (Юндола) – средна за общината е +16,5°С.

Средномесечната минимална температура за общината е –3,3°С (-2,3°С за Велинград и – 4,4°С – за Юндола). Най-студено е през месец януари. Зимните средномесечни температури за общината са – 3,8°С, като във Велинград те са отрицателни само през януари, а през останалите зимни месеци – декември и февруари – тя е положителна.

Забележителности в град Велинград

Нека видим кои са местата, които могат да се посетят на територията на Велинград. Основни забележителности и туристически атракции тук са:

Местност Юндола

Местността представлява обширна седловинна поляна между планините Рила и Родопи, в която е разположено едноименнотосело Юндола. Юндола е много добро място както за зимен, така и за летен туризъм. Курортът има ски писти, оборудвани със ски влекове. Иглолистните гори в района пък са прекрасно място за разходки или дълги туристически преходи през летните жеги. От Юндола започват туристически маршрути за връх Белмекен в Рила и връх Черновец в Западните Родопи.

Крепостта Цепина

Крепостта влиза в пределите на българската държава в средата на9 век. Завладяна е отВизантийската империяпрез11 век, но е освободена при управлението на царКалоян. Когато Калоян назначава племенника сиАлексий Славза управител в Родопите, Цепина става седалище на владенията на деспота.

След убийството на царя през1207г., деспот Алексий Слав се обявява за независим и Цепина се превръща в негова престолнина. Крепостта е била внушителна, външните ѝ крепостни стени обхващали площ от 25 дка, а в най-високата ѝ част е бил изграден средновековен замък. В периода1246–1254г. Цепина е владение наникейския императорЙоан Дука Ватаци, ноМихаил II Асенуспява да си я възвърне. През1373г. твърдината е завладяна отосманскитенашественици.

Клептуза

Сред най-забележителните, романтични и тайнствени кътове на Велинград е карстовият извор Клептуза с дебит от 600 до 1200 л/с. Паркът с двете си езера е един от символите на града. Той се намира в квартал Чепино, който е една от трите термални зони във Велинград. Голяма част от изворната вода се използва за питейни нужди; другата част захранва две езера, които след това се вливат в Чепинска река, а от нея –  в Марицаи Бяло море. От карстовия извор на юг се простират борови гори, превърнати в естествен парк. Паркът е изграден със собствени средства от бившата селска община с. Чепино – Баня, като първото езеро е установено през 1933 г.

Исторически музей – гр. Велинград

Началото на музейното дело в Чепинския край е поставено през 1909 г. от Христо Масларов. По негова инициатива към читалището в с. Каменица е създаден Археологически музей, утвърден от Министерството на просвещението. През следващите десетилетия в училищни и читалищни музейни сбирки се събират много свидетелства за миналото на този район.

На тази основа през 1952 г. се създава Градски исторически музей – Велинград. По-късно той се преобразува вкъщамузей „Вела Пеева“. С решение на Министерство на културата от 1991 г. отново се променя статутът му на Исторически музей– Велинград. Оформени са следните отдели: Археология, Възраждане, Етнография, Нова и Най-нова история и Художествен отдел. В тях се съхраняват и проучват повече от 19 000 археологически находки, предмети от стария бит, икони, старопечатни книги, лични вещи и архиви на известни личности, снимки и документи. Музеят разполага със специално построена през 1982 г. сграда с обширни и удобни за експониране зали. В тях са представени постоянните експозиции за Вела Пеева, етнографска изложба, изложба за великденски писани яйца и изложба за Николай Гяуров.

Вила „Райна“

Вила „Райна“ е историческа къща във Велинград(ул. Ивайло 9), построена през 1928 г.
по планове на сръбския архитект Милутин Борисавлевич (1889 ‒ 1969), от името на Стоядин Стевович (1888 ‒ 1945). За дизайна на Вила „Райна“ той избира комбинация от елементи в стила нанеокласицизъмиар деко. Вила „Райна“ е набор от историческа, художествена и архитектурна комбинация, като по този начин е класифицирана като исторически и културен паметник.

Конна база Сивек

Конна база Сивек разполага с баня за коне, стая за амуниции, 6 бокса и 12 полубокса, два пясъчни манежа за езда, квалифицирани инструктори, 1 пони и 14 ездитни коня. Организират се няколко дневни преходи с водач. На разположение на посетителите е пълна екипировка за езда.

Църква Св. Троица – Велинград

Църквата Св. Троица е построена е през 1816 година. Основата й всъщност представлява друга стара каменна църква. Св. Троица е най-старата църква в Чепинския край, която функционира и днес. Стените на църквата са изписани със стенописи през първата половина на 20 век .

Картинг писта Велинград

Картинг пистата предлага картове под наем. Пистата има форма на осморка. Общата дължина е 400 метра. Трасето е двупосочно. Пистата разполага с 3 вида картове, както и детски такива.

Хотели и места за почивка в град Велинград

Един от най-перспективните отрасли на общинската икономика е туризмът. Предпоставките за интензивното му развитие са заложени в неповторимото съчетание на природните фактори и славата на Велинград като първокласен балнеоложки курорт.

Преобладаващият планински релеф определя отлични възможности за развитие на екотуризма, ски-туризма и ловния туризъм.
В общината има 24 населени места, разположени в планинската й част със средна надморска височина 1400 м. Съхранената селска архитектура и местни традиции създават възможности за развитие на селския туризъм.

Голямата и добре изградена хотелска и възстановителна база са предпоставка за развитие на конгресен и конферентен туризъм. Община Велинград е подходящ център
за провеждане на семинари, конференции, конгреси, фестивали.

Едно от най-големите богатства на региона са съхранените народни обичаи и местен фолклор. Всяко населено място се отличава със своята самобитност, език и традиции. Това е една прекрасна ниша за развитие на културния туризъм.

Неоценим капитал на общината е нейното население, което е традиционно гостоприемно и добронамерено към туристите.

Препоръчвани места за настаняване

 • СПА хотел Селект – Спа хотел Селект разполага със 76 стаи, от които: 29 лукс стаи и 47 стандартни, един апартамент. Хотелът разполага с напълно оборудвана конферентна зала с капацитет 150 места, както и модерен прес-център. Невероятна гледка към вечно зелената планина Родопи се открива от просторния ресторант с лятна градина. Любителите на музиката могат да прекарат една комфортна вечер в пиано-бара на хотела.
 • Хотел Здравец Уелнес и SPA се намира в идеалния център на град Велинград – SPA столицата на Балканите, не далеч от борова гора и в близост до няколко градски парка. Хотелът е перфектен избор за почивка и бизнес.
 • СПА хотел Рич – Туристическият комплекс съчетава атмосферата на града с безбройните минерални извори, пълноценната почивка и възстановяване с последния писък в СПА технологиите, незабравимите атракции в таверната, нощния бар и лоби-бара.
 • Каса Дивна – Къщата разполага със седем двойни стаи и прекрасен двори барбекю. На 15 мин. пеш от жентъра на града и на 300м. от прекрасен Аква Парк с минерални басейни .
 • Гранд хотел Велинград – Гранд хотел Велинград предлага невероятна гледка тип “панорама” на гостите си към красивата горска среда.
  Гранд хотел Велинград е насочен към предлагането на разнообразни СПА услуги и разполага със стаи, подходящи за всеки тип туристическо настаняване. Самостоятелните стаи са 66 стаи, като освен това има и 8 апартамента, 4 апартамента в категория лукс и 1 президентски апартамент, презлагащ множество екстри и удобства. В хотела има лоби бар, Виенска сладкарница, ресторант със специалитети от средиземноморската кухня, традиционна механа, предлагаща български специалитети, пура бар и бар басейн.

Препоръчвани места за хранене

 • Ресторант Родопско село – намира се на бул. Съединение 149, гр. Велинград и е част от едноименен хотелски комплекс. Заведението разполага с вътрешна зала на две нива и просторна лятна градина. Обстановката е в битов стил, а менюто включва традиционни национални и родопски специалитети. За доброто насторение на гостите има жива музика, а за децата – обособен кът, както и мини зоопарк. Ресторантът е подходящ за среща с приятели, фирмени и семейни тържества.
 • Ресторант Том и Нези Класик – част от едноименния хотел и се намира на бул. Съединение във Велинград. Заведението е отличено с награда за ресторант на 2009 г. Тук ще намерите изискан интериор с каменни орнаменти и дърво, разпределен между два етажа, места на открито в китна градина, богато меню на ястия от българската и европейска кухня, както и собствен паркинг.
 • Ресторант Парадайс се намира на ул. Яко Молохов 12, гр. Велинград. Изисканата и приятна обстановка е подходяща както за романтика и среща с приятели, така и за бизнес обяд, фирмени и семейни тържества. За лятото има места на открито в чудесната градина, а менюто, с европейски и български ястия ще задоволи всеки вкус. Има и жива музика.
 • Ресторант Скабрин се намира в центъра на кв. Чепино, гр. Велинград. Заведението предлага домашно приготвени ястия, които могат да се опитат в топла и уютна обстановка. Мястото е подходящо както за среща с приятели, така и за семейни тържества. Кухнята е традиционна българска.
 • Ресторант Хъшове се намира на бул. Съединение, гр. Велинград, близо до Грандхотел Велинград. Обстановката е в битов стил, отвън има лятна градина и паркинг. Менюто включва традиционни родопски и български ястия, а за доброто настроение на клиентите има оркестър и жива музика. Заведението е подходящо за срещи с приятели и семейни празници.

Население и традиции в град Велинград

Традиционните вероизповедания на територията на общината са християнското и мюсюлманското. Населението в различния му състав и общностите на територията на общината живеят в мир и разбирателство.

Интересни обичаи в района на град Велинград

Много от празниците в този край са запазени и съхранени с годините, а честването им се извършва със запазени традиции и обреди. Йордановден, Бабинден, Сирни заговезни с местните “гаганици” (обредни огньове), Великден, Тодоровден, Благовец, Гергьовден, Еньовден.
Градът предлага на своите гости разнообразни културни изяви.

Традиция са Велинградските културни празници, провеждани всяка година в средата на лятото. Представителният духов оркестър с мажоретен състав е извоювал свое постоянно присъствие в празниците на града. Велинградската културна сцена се гордее със Самодейния театър към Читалище “Отец Паисий”, с фолклорния детско-юношески ансамбъл “Здравче-венче”, с ансамбъл “Чепино”, с квартет “Анастасия”.

Кулинарни традиции и популярни ястия

Салата „Софенка“, родопска капама, боб с манатарки, боб с пушен джолан, боб с шилешка пастърма , сарми по родопски с кървавица, чуфки с кокал, гюведже по родопски – само част от родопските изкушения, на които можете да се насладите във Велинград. От 2020 година част от ресторантите на територията на града по инициатива на Министерство на туризма предлагат към менюто си автентични родопски ястия и по този начин родопското чудо в кулинарията достига до повече хора. Задължително опитайте тези невероятни изкушения.

За родопската кухня са характерни съчетания като картофи с фасул, зеле с ориз, алабаш с картофи, фасул и леща с картофи и други. Приготвят се сърми (пилци) от кисело зеле с ориз и саздърма. Към ястията се добавя пастърма, приготвя се и букет от подправки. Присъства и голямо разнообразие от горски плодове, диви гъби и билки, които могат да бъдат открити навсякъде из планината. Всичко това е една малка част от магията на родопската кухня.

Днес съвременната родопска кухня е съхранила и запазила в голяма част основите на автентичните родопски ястия и всеки, който обича кулинарните пътешествия трябва да опита патаник, клин, трахана и още безброй много родопски изкушения.

Полезни връзки и институции в град Велинград

Никога не се знае какво ще ни потрябва по време на почивката. Ето защо сми ви подготвили някои бързи връзки и канали за комуникация с най-често търсените и необходими институции на територията на община Велинград.

Име на обект Сайт Адрес Телефон
Община град Велинград https://m.velingrad.bg/ гр. Велинград, п.к. 4600, област Пазарджик, бул. “Хан Аспарух” N: 35 obshtina@velingrad.bg

Факс на Община Велинград:
+ 359 (0) 359 /54341

Пощенска станция 4600 ул. „Райко Даскалов“ 4, 4600 кв. Лъджене, Велинград +359 35 952 135.
Медицинско обслужване – МБАЛ Велинград https://velingrad-bg.com/bg/item/bolnica-velingrad/ Бул. „Съединение“ 49 +359 889 459558
ЕКОНТ офис град Велинград Ул. „Пазарска“ 2 087 534 7171

Обобщение и препоръки за град Велинград

Не случайно и съвсем заслужено Велинград носи титлите „СПА столица на Балканите“ и „Най-зелен град“. Посетете го и ще се убедите колко малко всъщност му трябва на човек да се чувства истински добре. Колко важни са малките удоволствия. Радвайте се на гостоприемството и перфектното обслужване в града, възползвайте се от магическите чудеса, които СПА почивката може да направи с вас. Опитайте чудната родопска кухня и посетете най-интересните места в града. Със сигурност след това просто няма да бъдете същите. Време е за истинска почивка.